Україна

Згода на обробку персональних даних

Я, вільно і по своїй волі, діючи в своїх інтересах,

відповідно до положень статті 9  Федерального закону від 27.07.2006  г.№  152-ФЗ «Про персональних даних», вступаючи в договірні відносини з  адміністрацією сайту «Anketka.com», даю згоду оператору — Адміністрації Сайту «Anketka.com», на обробку моїх персональних даних з метою використання їх в базах даних сайту при проведенні соціологічних опитувань і досліджень.

  1. Мої персональні дані, щодо яких дається дана згода, включають: прізвище, ім'я, по батькові; рік, місяць, дату народження; Місце народження; громадянство, номер і серію основного документа, що посвідчує особу; відомості про реєстрацію за місцем проживання або перебування; контактний телефон; відомості про платіжні реквізити (№ рахунки в банку, поштове відділення, № пластикової картки); відомості про доходи та майнові зобов'язання; інформація про освіту (найменування освітнього закладу, відомості про документи, що підтверджують освіту: найменування, номер, дата видачі, спеціальність); інформація про трудову діяльність і стаж (місце роботи, посада, загальний стаж, страховий, календарний, оплачуваний); відомості про стан здоров'я; Сімейний стан і склад сім'ї (чоловік / дружина, діти); а також будь-яка інша інформація, що відноситься до моєї особистості.
  2. Дії з моїми персональними даними включають в себе збір персональних даних, їх збір, накопичення, систематизацію, уточнення, архівування і зберігання в автоматизованій системі обробки інформації, знеособлення, блокування, видалення, передачу (поширення) стороннім організаціям для цілей, здійснюваних адміністрацією сайту «Anketka.com», в тому числі, але не обмежуючись, для здійснення операцій по  виплаті винагороди користувачам.
  3. Ця згода діє з  моменту надання безстроково, і  припиняється тільки по  моєму письмовій заяві( відкликанню), згідно п. 2 ст. 9 Федерального закону від 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «Про  персональних даних», згода може бути відкликано за умови письмового повідомлення, спрямованого оператору не менш ніж за  30 днів до передбачуваної дати припинення використання даних оператором.